ทักษะคิดฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน

ผู้เขียน: นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง
ที่ปรึกษา

 • พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์
 • สุชาติ บัณฑิตสุวรรณ
 • กัปตันต่อชนก บุญรอด
 • กัปตันอิทธิพล เจรฺญสุข
 • กัปตันพิชญ์ วินมูน
 • กัปตันสนอง มิ่งเจริญ
 • กัปตันพลวิชญ์ สุขจิตต์
 • กัปตันธาตรี ขวัญสังข์
 • กัปตันธนายุ ขำละม้าย
 • น.อ.ดร.วุฒิภัทร จันทร์สาร
 • นายแพทย์บุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล
 • นายสัตวแพทย์สิวิชัย ตัณติวิญญูพงศ์
 • รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ

กราฟฟิก: ธนัญญา มีเกิดมูล, อุษา ใจตาบุตร
ISBN 978-616-92863-0-1

จัดทำโดย บริษัท เซฟตี้ อินฟินิตี้ จำกัด
ในกรณีที่ต้องการสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อการฝึกอบรมหรือมอบเป็นหนังสือของขวัญ ติดต่อสอบถามราคาพิเศษได้ที่ โทร 0981032145

: